Stållineräcke som skyddar trafikanter mot faror längs vägsidorna och kan installeras i vägkant eller slänt. SAFENCE 3RU-Slope-02 spänns med 3 stållinor och installeras med SAFENCE U-stolpe.

TRVMB 350 är ett tillägg till EN 1317-1 och 1317-2 som syftar till att utvärdera räcken som placeras i slänt. TRVMB 350 är skriven av svenska Trafikverket.

 

GWP A1 - A5: 24.59 kg CO2e/m
GWP B1 - B7: 0.75 kg CO2e/m y

I väntan på att c-PCR – Guardrails and bridge parapets ska färdigställas och publiceras redogörs en egenbedömning av Global warming potential (GWP) med ytterst konservativa antaganden längs hela värdekedjan. Nuvarande värden kommer att revideras i samband med publicering av SAFENCE EPD.  


3.5 m Post Distance

Containment Level: N2S
Impact Severity: A
Normalized Working Width: W6 (2.1 m)
Normalized dynamic deflection: 2.1 m


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.