Stållineräcke som skyddar trafikanter på båda sidor om räcket, vilket tillåter installation med mitt- eller sidoplacering. SAFENCE 34RC-17 spänns upp med 3 eller 4 stållinor och installeras med SAFENCE C-stolpe.

 

GWP A1 - A5: 23.94 kg CO2e/m
GWP B1 - B7: 0.43 kg CO2e/m y

I väntan på att c-PCR – Guardrails and bridge parapets ska färdigställas och publiceras redogörs en egenbedömning av Global warming potential (GWP) med ytterst konservativa antaganden längs hela värdekedjan. Nuvarande värden kommer att revideras i samband med publicering av SAFENCE EPD.  


3.0 m Post Distance

Containment Level: H2
Impact Severity: A
Normalized Working Width: W8 (3.2 m)
Normalized dynamic deflection: 3.2 m


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.