Stållineräcke som skyddar trafikanter på båda sidor om räcket, vilket tillåter installation med mitt- eller sidoplacering. SAFENCE BL-4-C spänns upp med 4 stållinor och installeras med antingen SAFENCE C-stolpe eller SAFENCE I-stolpe (BL-4-I), vilka är likvärdiga utifrån montage och funktionalitet.

 

GWP A1 - A5: 32.78 kg CO2e/m
GWP B1 - B7: 0.69 kg CO2e/m y

I väntan på att c-PCR – Guardrails and bridge parapets ska färdigställas och publiceras redogörs en egenbedömning av Global warming potential (GWP) med ytterst konservativa antaganden längs hela värdekedjan. Nuvarande värden kommer att revideras i samband med publicering av SAFENCE EPD.  


1.5 m Post Distance

Containment Level: H2
Impact Severity: A
Normalized Working Width: W5 (1.7 m)
Normalized dynamic deflection: 1.7 m


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.