Stållineräcke som skyddar trafikanter på båda sidor om räcket, vilket tillåter installation med mitt- eller sidoplacering. SAFENCE 4RCI-96 spänns upp med 4 stållinor och installeras med antingen SAFENCE C-stolpe eller SAFENCE I-stolpe, vilka är likvärdiga utifrån montage och funktionalitet.

 

GWP A1 - A5: 23.18 - 26.46 kg CO2e/m
GWP B1 - B7: 0.35 - 0.42 CO2e/m y

I väntan på att c-PCR – Guardrails and bridge parapets ska färdigställas och publiceras redogörs en egenbedömning av Global warming potential (GWP) med ytterst konservativa antaganden längs hela värdekedjan. Nuvarande värden kommer att revideras i samband med publicering av SAFENCE EPD.  


3.0 m Post Distance

Containment Level: N2
Impact Severity: A
Normalized Working Width: W5 (1.6 m)
Normalized dynamic deflection: 1.6 m


2.5 m Post Distance

Containment Level: N2
Impact Severity: A
Normalized Working Width: W4 (1.3 m)
Normalized dynamic deflection: 1.3 m


2.5 m Post Distance

Containment Level: H1
Impact Severity: A
Normalized Working Width: W5 (1.5 m)
Normalized dynamic deflection: 1.5 m


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.