Standarder & krockprover

Standardiserade krockprover finns för att kunna redovisa och jämföra olika vägräckens egenskaper. I de flesta länder finns strikta krav på vilka standarder som skall följas för att få lov att placera en trafiksäkerhetsprodukt på den nationella marknaden. Över åren har två stora spår vuxit fram, den europeiska standardsamlingen EN 1317 alternativt de amerikanska NCHRP 350 samt MASH (Manual for Assessing Safety Hardware) som på sikt är tänkt att helt ersätta NCHRP 350. Generellt är det dessa standarder som följs runtom i hela världen, i vissa fall i kombination med andra nationella krav.

SAFENCE stållineräcken är testade, godkända och klassade enligt alla dessa tre standarder.

I Sverige följer vi uteslutande den europeiska EN 1317. Dock med slänträckestillägget TRVMB 350, svenska Trafikverkets metodbeskrivning för klassificering av, prestandakrav vid kollisionsprovning av, och provningsmetoder för, räcken i slänt.


 

Funktionskrav & klasser

I de allra flesta fall ligger det en statlig myndighet bakom upphandlingar av vägräcken, då byggs förfrågan av ett antal krav på funktion och prestanda. Funktionskraven ställs genom att efterfråga klassificeringar enligt provningsstandarden. Detta kan handla om kapacitetsklasser, krockvåldsklasser och arbetsbreddsklasser m.fl.

Blue Systems har produkter som är testade för europeiska EN 1317 samt amerikanska NCHRP 350 och MASH. Sedan 2011 kan vi erbjuda olika typer av CE-certifierade stållineräcken.

Olika kapacitetsklasser enligt EN 1317 inkluderar i regel fler än ett krockprov med olika fordon i olika hastigheter och påkörningsvinklar. Vanliga klasser på svenska vägar är N2, H1 och H2.

Skaderiskklass är ett mått på det krockvåld som fordonets passagerare utsätts för i samband med en standardiserad räckespåkörning. Fysikens lagar gör att ett mer eftergivligt vägräcke generellt sett ger upphov till ett mindre krockvåld då energin absorberas av räcket över en längre tid.

Arbetsbreddsklass redovisar hur stumt eller eftergivligt ett vägräcke är, hur mycket produkten flyttar sig i sidled under en standardiserad kollision.


 

EN 1317-2

Senaste revideringen av den europeiska krockprovsstandarden för vägräcken benämns SS-EN 1317-2:2010. Nedan följer viktiga utdrag i form av tabeller. Standarden i sin helhet köps av SIS, www.sis.se external-link.

 

Tabell 1: Provspecifikation - hastighet, vinkel och fordonsmassa.

 

Tabell 2: Kapacitetsklassers ingående krockprover.

 

Tabell 3: Klassificering utifrån uppmätt krockvåld.

 

Tabell 4: Klassificering utifrån uppmätt arbetsbredd.


 

TRVMB 350

Svenska Trafikverket har arbetat fram en metodbeskrivning gällande klassificering av, prestandakrav vid kollisionsprovning av, och provningsmetoder för, slänträcken. Utgåva 2, TRV 2012:053, kan hämtas i sin helhet från Trafikverkets webbutik här external-link.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.