Standarder & krockprover

Standardiserade krockprover finns för att kunna redovisa och jämföra olika vägräckens egenskaper. I de flesta länder finns strikta krav på vilka standarder som skall följas för att få lov att placera en trafiksäkerhetsprodukt på den nationella marknaden. Över åren har två stora spår vuxit fram, den europeiska standardsamlingen EN 1317 alternativt de amerikanska NCHRP 350 samt MASH (Manual for Assessing Safety Hardware) som på sikt är tänkt att helt ersätta NCHRP 350. Generellt är det dessa standarder som följs runtom i hela världen, i vissa fall i kombination med andra nationella krav.

SAFENCE stållineräcken är testade, godkända och klassade enligt alla dessa tre standarder.

I Sverige följer vi uteslutande den europeiska EN 1317. Dock med slänträckestillägget TRVMB 350, svenska Trafikverkets metodbeskrivning för klassificering av, prestandakrav vid kollisionsprovning av, och provningsmetoder för, räcken i slänt.


 

Funktionskrav & klasser

I de allra flesta fall ligger det en statlig myndighet bakom upphandlingar av vägräcken, då byggs förfrågan av ett antal krav på funktion och prestanda. Funktionskraven ställs genom att efterfråga klassificeringar enligt provningsstandarden. Detta kan handla om kapacitetsklasser, krockvåldsklasser och arbetsbreddsklasser m.fl.

Blue Systems har produkter som är testade för europeiska EN 1317 samt amerikanska NCHRP 350 och MASH. Sedan 2011 kan vi erbjuda olika typer av CE-certifierade stållineräcken.

Olika kapacitetsklasser enligt EN 1317 inkluderar i regel fler än ett krockprov med olika fordon i olika hastigheter och påkörningsvinklar. Vanliga klasser på svenska vägar är N2, H1 och H2.

Skaderiskklass är ett mått på det krockvåld som fordonets passagerare utsätts för i samband med en standardiserad räckespåkörning. Fysikens lagar gör att ett mer eftergivligt vägräcke generellt sett ger upphov till ett mindre krockvåld då energin absorberas av räcket över en längre tid.

Arbetsbreddsklass redovisar hur stumt eller eftergivligt ett vägräcke är, hur mycket produkten flyttar sig i sidled under en standardiserad kollision.


 

EN 1317-2

Senaste revideringen av den europeiska krockprovsstandarden för vägräcken benämns SS-EN 1317-2:2010. Nedan följer viktiga utdrag i form av tabeller. Standarden i sin helhet köps av SIS, www.sis.se external-link.

 

Tabell 1: Provspecifikation - hastighet, vinkel och fordonsmassa.

 

Tabell 2: Kapacitetsklassers ingående krockprover.

 

Tabell 3: Klassificering utifrån uppmätt krockvåld.

 

Tabell 4: Klassificering utifrån uppmätt arbetsbredd.


 

TRVMB 350

Svenska Trafikverket har arbetat fram en metodbeskrivning gällande klassificering av, prestandakrav vid kollisionsprovning av, och provningsmetoder för, slänträcken. Utgåva 2, TRV 2012:053, kan hämtas i sin helhet från Trafikverkets webbutik här external-link.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.