Stållineräckets funktion

Ett stållineräcke består av ett antal, normalt tre eller fyra, uppspända stållinor som förankras i marken i vardera ände och bärs upp av en stålstolpe med någon, eller några, meters mellanrum.

Stållineräcket har en unik egenskap där räcket fångar upp fordonet och låter det ”hänga” i stållinorna likt en hängmatta medan stolparna böjs då de körs på och wirarna frigörs från stolparna. Detta ger låga accelerationer i bilen och litet krockvåld mot passagerarna. Fordonet kastas normalt inte ut igen i vägbanan vilket ofta händer vid påkörning av vägräcken av andra teknologier.

Precis som med allt annat i vårt samhälle så har olika tillverkare olika tankesätt när det gäller att utveckla sitt stållineräcke. Vi tror såklart att vi har den bästa produkten på marknaden. SAFENCE stållineräcke är konstruerat på ett sådant vis att räcket har kvar sin funktion även direkt efter en normal påkörning, vi menar att det är en viktig funktion att stållinorna fortfarande håller sig på, mer eller mindre, rätt höjd även med ett antal stolpar nedkörda. Bortsett från de standardiserade provningarna så har vi även genomfört krockprover på redan nedkört räcke, i extra hög hastighet samt i extra skarpa påkörningsvinklar.

Stålets egenskaper gör att en stållina förlänger sig när temperaturen stiger och kortas när temperaturen sjunker. Detta gör att helt beroende på luftens temperatur så kan stållinan på våra svenska vägar vara uppspänd med allt mellan ca ett och tre ton. Därmed kan man tänka sig att räcket är hårdare när det är kallt och mjukare när det är varmt.

Stållineräcket kan monteras som mitt-, sido- & slänträcke


 

Mitträcke

 
Mitträcket placeras mellan mötande trafik i mittremsan på en motorväg eller då avståndet till mötande trafik är litet, som t ex då en 13 m väg byggs om till en 2+1-väg.

Mitträcket placeras antingen i bärlager eller i asfalt. Mitträcket finns med tre eller fyra stållinor. Vid tre linor är översta stållinan placerad på 670 mm höjd och vid fyra linor är översta stållinan placerad på 720 mm höjd. Mitträcket finns i kapacitetsklass H2, H1 samt N2 med varierande arbetsbredd i enlighet med EN1317.

Sidoräcke

 

 
Sidoräcket placeras på vägbanans sidoområde (i stödremsan). Sidoräcket finns med tre eller fyra stållinor. Vid tre linor är översta stållinan placerad på 670 mm höjd och vid fyra linor är översta stållinan placerad på 720 mm höjd. Vårt sidoräcke finns i kapacitetsklass H2, H1 samt N2 med varierande arbetsbredd i enlighet med EN1317.

Slänträcke

 
Slänträcket är Blue Systems senaste produkt och placeras i slänt. Det är högt nog att hantera en bil som flyger ut över slänten och lågt nog att ta hand om en bil som följer släntens lutning.

Slänträcket finns i kapacitetsklass N2S och arbetsbredd W6 i enlighet med TRVMB 350.

Några av fördelarna med räcke placerat i slänt är:

Bättre utrymme för gående och cyklister.
Större utrymme för snö.
Enklare snöröjning av vägbanekant och kantlinje. Detta innebär att då snön smälter minskar risken att smältvatten rinner ut på vägbanan.
Mindre risk för skador p.g.a. påkörning av plog eller fordon.
Bättre med plats för bil som fått stopp.
Det krävs ingen breddning av stödremsan.
Mindre väggeffekt.
Estetiskt mer tilltalande utformning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.