Snö

Senaste tillägget i europeiska standarden EN 1317-5 är snöplogsklassificering. Detta har Trafikverket köpt rakt av, samtidigt som både verkets representanter och andra inblandade parter säger sig vara kritiska till hela klassningssystemet. Det står egentligen Trafikverket helt fritt att antingen välja att använda sig av tillägget eller att välja att inte använda det. Med stöd i snöplogsklassningen stryks stållineräcke som teknologi direkt från att monteras på det svenska vägnätet.

Vi har undersökt situationen i snörika områden i Sverige, och ingenstans är plogskador ett problem. Plogmaskinförare är vaksamma och vet att de är tvungna att vara extra försiktiga när de kör utmed stållineräcken, därmed hålls antalet påkörningar nere till ett minimum. Vidare är det så att de eventuella påkörningar som inträffar repareras löpande och är alltså redan inräknade i drift- och underhållskostnaden för stållineräcke.

När det gäller andra teknologier som exempelvis stålbalksräcke sker istället mer eller mindre konstant påkörningar då plogmaskinföraren ofta ligger an mot balken. Balken mattas och måste snart bytas ut i förtid med en kortare livslängd som följd.

Vi anser att:

  • För mitträcke på väg där snö plogas åt höger bör hänsyn överhuvudtaget inte tas till snöplogning.
  • Slänträcke bör i möjligaste mån väljas före sidoräcke just för att ge ökat utrymme till bortforsling av snö.
  • Prioritet bör ligga på att plogen ska kunna forsla bort snö, inte köra emot vägräcket. Ett stållineräcke tillåter att snö kastas igenom räcket medan ett stålbalksräcke eller betongbarriär förhindrar bortforslingen av snö.

Plogskadad W-balk

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.