Snö

Senaste tillägget i europeiska standarden EN 1317-5 är snöplogsklassificering. Detta har Trafikverket köpt rakt av, samtidigt som både verkets representanter och andra inblandade parter säger sig vara kritiska till hela klassningssystemet. Det står egentligen Trafikverket helt fritt att antingen välja att använda sig av tillägget eller att välja att inte använda det. Med stöd i snöplogsklassningen stryks stållineräcke som teknologi direkt från att monteras på det svenska vägnätet.

Vi har undersökt situationen i snörika områden i Sverige, och ingenstans är plogskador ett problem. Plogmaskinförare är vaksamma och vet att de är tvungna att vara extra försiktiga när de kör utmed stållineräcken, därmed hålls antalet påkörningar nere till ett minimum. Vidare är det så att de eventuella påkörningar som inträffar repareras löpande och är alltså redan inräknade i drift- och underhållskostnaden för stållineräcke.

När det gäller andra teknologier som exempelvis stålbalksräcke sker istället mer eller mindre konstant påkörningar då plogmaskinföraren ofta ligger an mot balken. Balken mattas och måste snart bytas ut i förtid med en kortare livslängd som följd.

Vi anser att:

  • För mitträcke på väg där snö plogas åt höger bör hänsyn överhuvudtaget inte tas till snöplogning.
  • Slänträcke bör i möjligaste mån väljas före sidoräcke just för att ge ökat utrymme till bortforsling av snö.
  • Prioritet bör ligga på att plogen ska kunna forsla bort snö, inte köra emot vägräcket. Ett stållineräcke tillåter att snö kastas igenom räcket medan ett stålbalksräcke eller betongbarriär förhindrar bortforslingen av snö.

Plogskadad W-balk

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.