Rätt räcke på rätt plats

Svensk trafiksäkerhet betalas av skatteintäkter. Då det ekonomiska utrymmet är begränsat så är det självklart att välja trafiksäkerhetshöjande åtgärder som skapar så mycket trafiksäkerhet som möjligt för varje satsad krona, och det gäller att hitta en hållbar kombination av bl.a. utbildning, informationskampanjer, fordonstekniska lösningar samt att bygga bort faror och skapa mer förlåtande vägmiljöer.

Standardiserade krockprovningar bidrar till att garantera att alla godkända vägräcken på marknaden är tillräckligt säkra. Men det är också viktigt att komma ihåg att det aldrig kommer att ske en verklig olycka som är exakt i enlighet med ett standardiserat krockprov. Det finns ingenting som tyder på att en teknologi överlag skulle vara mer säker än en annan, men olika vägräcken, och olika vägräckesteknologier, arbetar på olika sätt och skapar viktiga möjligheter som är värdefulla i olika trafiksituationer. För att omvandla skattepengar till så mycket trafiksäkerhet som möjligt är det då viktigt att montera rätt räcke på rätt plats.

Det är i de flesta fall inte svårt. Som utgångspunkt:

  1. På landsväg (1+1-, 2+1- & 2+2-väg) och motorväg med höga hastigheter är stållineräcket oslagbart. Stållineräckets förlåtande egenskaper för den som färdas i ett avkörande fordon tillsammans med det låga installationspriset gör det möjligt att skapa stora mängder trafiksäkerhet längs långa sträckor av vägnätet – en viktig egenskap då det är omöjligt att förutse var nästa avkörning kommer att ske.

  2. På in- och genomfartsleder där trafiken tätnar och hastigheten sänks bör en kraftigare konstruktion väljas, exempelvis någon form av stålbalksräcke. Den täta trafiken ger fler förväntade räckespåkörningar medan den sänkta hastigheten gör att risken med större krockvåld sänks. Den kraftigare konstruktionen minskar normalt kraven på reparationsfrekvens även om det är av stor vikt att underhålla dessa räcken för att inte skapa nya faror för väganvändaren.

  3. På särskilt viktiga avsnitt i, och genom, våra större städer med stora mängder fordon i låg hastighet där reparationsinsatser måste uteslutas så långt det går så bör betongbarriärer väljas.
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.