Ekonomi

I ett samhälle kan allting räknas om till en ekonomisk fråga. När det gäller trafiksäkerhet finns å ena sidan en budget att förhålla sig till men å andra sidan också samhällsvinsten i räddade liv. Det gäller att skapa så stort trafiksäkerhetsvärde över hela vägnätet som möjligt för de medel som finns tillgängliga.

Mängden material i ett stållineräcke gör att produkten alltid kostar mindre, monterat och klart, än ett jämförbart vägräcke av annan teknologi. Generellt kan sägas att en investering ger mer än dubbelt så lång sträcka mitträcke av SAFENCE stållinetyp än exempelvis balkräcke eller minst fem gånger så lång sträcka som motsvarande betongbarriär.

Sett över en livstid på 30 år så medför ett mitträcke av typen stållina ett behov av ca fyra gånger så många reparationsinsatser som ett jämförbart balkräcke, men i gengäld är en typisk reparation av stållineräcke enklare, snabbare och billigare att genomföra än motsvarande för balkräcket. Det innebär att det även på vägar med väldigt stort antal fordon är en stor samhällsbesparing i att välja stållineräcket framför andra typer av räcken.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.