Uppspänd wire

Ett stållineräcke består av ett antal, normalt tre eller fyra, uppspända stållinor som förankras i marken i vardera ände och bärs upp av en stålstolpe med någon, eller några, meters mellanrum.

Iakttag försiktighet vid arbete med och omkring de uppspända linorna. SAFENCE stållineräcke är konstruerat så att linorna, vid behov, med handkraft skall kunna läggas på marken. Skulle det vara nödvändigt kan linorna också göras fria från sin uppspänningskraft genom att räcket kapas.

Sätt alltid säkerheten främst, gör alltid en riskbedömning och om du är osäker på om situationen är säker så är den sannolikt inte det – men det finns alltid säkra tillvägagångssätt! Tveka inte att kontakta Blue Systems för att finna lämplig väg framåt.

Läs om hur stållineräcket fungerar under avsnittet ”Stållineräckets funktion”.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.