Lyfta ned wire

För att underlätta framkomligheten för utryckningsfordon kan SAFENCE stållineräcke snabbt och enkelt monteras ned. Vid nedmontering avlägsnas plastdetaljer och reflexer genom ryck. Stållinorna lyfts, en efter en, rakt upp ur stolparna och släpps ned vid sidan. Ta tillvara på monteringsdetaljerna, lämna ingenting liggandes i naturen. Om det anses nödvändigt eller förenklande kan wirarna göras spänningslösa, detta utförs av driftentreprenör på ett motsvarande sätt som vid uppspänning. Att släppa på linornas uppspänning är normalt sett inte nödvändigt.

Nedlyftning görs över ett så stort antal stolpar att linorna tar mark över önskad sträckning (temperaturberoende). Det är rekommenderat att tillåta wirarna över en sträcka av minst 50 meter per övergång att ta mark.

Vid demontering av SAFENCE wiresystem i horisontell kurva är det särskilt viktigt att, i tur och ordning, lyfta ur stållinorna från stolparna från ett håll. Att demontera wirarna från två skilda håll för att sedan mötas i mitten där wirarna är uppspända på en sista stolpe medför fara. Ingen person får vistas på insidan av en horisontell kurva då wirarna demonteras från stolparna, detta skulle kunna innebära att den personen kan få wiren på sig då linan frigörs från stolpen.

Stolparna lyfts rakt upp och läggs åt sidan tillsammans med monteringsdetaljerna. Trafiken leds över de nedlagda wirarna, notera att nedläggning av wirarna bör ske över ett sådant område att inga uppspänningspaneler körs över av överledd trafik. Då överledning förväntas ske över en längre period bör de nedlagda wirarna kläs in i fiberduk och asfalteras över för att förhindra att wirarna tar skada av överledningen.

Filmen illustrerar hur stållineräcket enkelt kan monteras ned för att göra det möjligt att leda över trafik på motsatt körbana vid stopp i ena riktningen. På samma sätt kan Räddningstjänst också ta sig fram enkelt till nödställda genom att köra fram till platsen på motsatt sida räcket - normalt tar det endast någon minut att montera ned en tillräckligt lång sträcka för att ta sig över ett stållineräcke.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.