Kapa wire

Det kan finnas tillfällen då en eller flera stållinor behöver kapas för att underlätta räddningsarbete eller möjligtvis säkra platsen för räddningspersonal. Att kapa wire är normalt helt odramatiskt och i det närmaste riskfritt – om det utförs korrekt.

Använd alltid erforderlig utrustning som skyddskläder, -handskar och ansiktsskydd.

Kapa alltid bara stållinor mellan två hela och friska räckesståndare. Kapa aldrig wiren precis vid ett fordon som hänger i räcket – se till att gå en bit bort och kapa wiren där. Den helt raka wiren kan bara gå rakt åt sidorna. Det kommer bli en helt odramatisk övning.

Om det finns tid och möjlighet att ta sig till en vantskruv för att kapa den istället för själva stållinan så underlättar det återställandet av räcket.

Stållinan kommer att vilja separera åt båda håll så det får inte befinna sig personer bredvid – och ingen ska hålla i wiren någonstans längst med räcket. Området bakom den som kapar är säkraste platsen att vistas på.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.