Kort om montage

Ladda hem generella monteringsanvisningar file-pdf-o här.

Montering av SAFENCE stållineräcke sker i enlighet med byggritning men kan behöva anpassas till förhållanden i verkligheten. SAFENCE stållineräcke finns i ett stort antal utföranden som alla innebär vissa specifika inslag vid montering, det kan skilja sig i antal linor, stolpprofil, stolpfundament, detaljer och uppspänningskraft. Rådgör därför alltid med aktuell byggritning och produktmanual vid montage. Och tveka inte att kontakta Blue Systems vid eventuella frågor och funderingar.

Montering steg-för-steg;

Linjeföring

 • Stållineräcket skall följa vägens geometriska form utan synlig knäck i varken horisontell eller vertikal riktning.

 Ändankare

 • SAFENCE stållineräcke skall förankras med en rejäl tyngd för att försäkra dess funktion, normalt används en nedgrävd stålkonstruktion som fylls med befintliga massor alternativt monteras ett prefabricerat eller platsgjutet betongankare.

Stålankare

Prefab-ankare

Platsgjutet ankare


 Stolpfundament

 • Stolparnas inbördes avstånd är produktspecifikt och bestäms av önskad funktionsklass.
 • Räckesståndare kan monteras med lång slagen stolpe alternativt i stolpfundament, för att möjliggöra trafiköverledning och underlätta reparation så rekommenderas montage med stolpfundament i vägens mitt- och stödremsa. Slänträcket monteras med slagen stolpe då påkörningsfrekvensen är lägre.
 • Val av stolpfundament såsom betongcylinder, stålhylsa eller någon av våra broplattor är beroende på situation;

- Stålhylsa vid normalt montage i körbana/asfalt där ett hål kan slås rakt igenom körbanan.
- Betongcylinder vid normalt montage i stödremsa där ett hål kan slås rakt igenom remsan.
- Asfaltsinbäddad broplatta vid montage i körbana där inget hål kan slås.
- Ingjuten broplatta där en bultgrupp gjuts in i längsgående betongbalk.

Hålslagning för stålhylsa

Stålhylsa

Slagen släntstolpe

Betongcylinder

Asfaltsinbäddad broplatta

Ingjuten boplatta


 Stolpar

 • Stolparna placeras för hand i stolpfundamentet eller i slaget hål, följ hela tiden de monterade stolparna med blicken och korrigera eventuella avvikelser i höjd- eller sidled. Ha gärna en mindre slägga till hands för att justera avsteg i sidled och plötsligt förhöjda stolpar, en för låg stolpe korrigeras enkelt genom att lite grus skakas ned i stolpfundamentet.
 • SAFENCE C-stolpe är inte identisk från båda håll, stolpen har dock ingen bestämd fram- och baksida utan monteras åt valfritt håll.
 • Montera och tryck ned bottenpackning mot marken och eventuell halvljusreflex. Enligt VGU krav 2015:086 skall både mitt- och sidoräcke utrustas med räckesreflektorer med maximalt 50 m stolpavstånd på alla vägar med VR ≥ 80 som saknar vägbelysning.

Wireutläggning

 • Wireutläggningen utgår alltid från ett ändankare. Fångstlinor monteras och ändebeslag valsas fast. Med hjälp av presshylsans bricka och mutter fästs sedan wireänden i ändankaret. Ta gärna hjälp av en tillfällig låsaxel, förslagsvis ett armeringsjärn eller liknande, för att hålla beslaget på plats under tiden stållinan läggs ut över hela vägräckesavsnittet. Låt fångstlinan ligga åt sidan medan resterande stållinor monteras.

Hydraulpress

Wireutläggning inleds vid ankare

 • I normalfallet så monteras en uppspänningspanel bestående av två beslag och en vantskruv ca 150 m från varje ändankare och däremellan löpande med ett avstånd på ca 300 m. Montera dessa uppspänningspaneler successivt under
  wireutläggningens gång.
 • Tänk på att få med så mycket slack som möjligt i stållinan under utläggning och passa in så att uppspänningspaneler inte riskerar att pressas mot stolpar vid uppspänning av räcket.
 • I takt med att linorna läggs ut så monteras också motsvarande monteringsdetaljer.

Uppspänningspanel (2 x beslag + vantskruv)

 • Vid räckesavsnittets slut kapas stållinan strax före ändankaret så att längden blir bra då presshylsan monterats på wiren. Dra ur så mycket slack som möjligt och kapa wiren, montera en fånglina och pressa på presshylsan. Fäst sedan hylsan i ändankaret med hjälp av bricka och mutter.
 • Mellan vardera stållina monteras en distans och mellan de två översta linorna placeras en rostfri bygel kring stolpen - olika SAFENCE-sytem kan skilja i de exakta detaljerna som monteras men installationen avslutas alltid vår blå hatt.
 • Eventuell helljusreflex monteras på toppen av stolpen istället för hatten - toppreflexen ersätter då kantstolpe. Enligt VGU krav 2015:086 skall helljusreflex monteras med in bördes avstånd av 50-100 m beroende på vägtyp och så tätt som 25 m vid särskilda situationer.

Räckesavsnittets avslut

Ändankare

SAFENCE med hel- & halvljusreflex


 Uppspänning och färdigställande

 • Stållineräcket spänns upp enligt en temperaturberoende uppspänningstabell.
 • Vi förser er med uppspänningsrapporter om så önskas.
 • Om produkten är CE-certifierad skall monterad produkt märkas enligt specifikation.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.