Kort om montage

Ladda hem generella monteringsanvisningar file-pdf-o här.

Montering av SAFENCE stållineräcke sker i enlighet med byggritning men kan behöva anpassas till förhållanden i verkligheten. SAFENCE stållineräcke finns i ett stort antal utföranden som alla innebär vissa specifika inslag vid montering, det kan skilja sig i antal linor, stolpprofil, stolpfundament, detaljer och uppspänningskraft. Rådgör därför alltid med aktuell byggritning och produktmanual vid montage. Och tveka inte att kontakta Blue Systems vid eventuella frågor och funderingar.

Montering steg-för-steg;

Linjeföring

 • Stållineräcket skall följa vägens geometriska form utan synlig knäck i varken horisontell eller vertikal riktning.

 Ändankare

 • SAFENCE stållineräcke skall förankras med en rejäl tyngd för att försäkra dess funktion, normalt används en nedgrävd stålkonstruktion som fylls med befintliga massor alternativt monteras ett prefabricerat eller platsgjutet betongankare.

Stålankare

Prefab-ankare

Platsgjutet ankare


 Stolpfundament

 • Stolparnas inbördes avstånd är produktspecifikt och bestäms av önskad funktionsklass.
 • Räckesståndare kan monteras med lång slagen stolpe alternativt i stolpfundament, för att möjliggöra trafiköverledning och underlätta reparation så rekommenderas montage med stolpfundament i vägens mitt- och stödremsa. Slänträcket monteras med slagen stolpe då påkörningsfrekvensen är lägre.
 • Val av stolpfundament såsom betongcylinder, stålhylsa eller någon av våra broplattor är beroende på situation;

- Stålhylsa vid normalt montage i körbana/asfalt där ett hål kan slås rakt igenom körbanan.
- Betongcylinder vid normalt montage i stödremsa där ett hål kan slås rakt igenom remsan.
- Asfaltsinbäddad broplatta vid montage i körbana där inget hål kan slås.
- Ingjuten broplatta där en bultgrupp gjuts in i längsgående betongbalk.

Hålslagning för stålhylsa

Stålhylsa

Slagen släntstolpe

Betongcylinder

Asfaltsinbäddad broplatta

Ingjuten boplatta


 Stolpar

 • Stolparna placeras för hand i stolpfundamentet eller i slaget hål, följ hela tiden de monterade stolparna med blicken och korrigera eventuella avvikelser i höjd- eller sidled. Ha gärna en mindre slägga till hands för att justera avsteg i sidled och plötsligt förhöjda stolpar, en för låg stolpe korrigeras enkelt genom att lite grus skakas ned i stolpfundamentet.
 • SAFENCE C-stolpe är inte identisk från båda håll, stolpen har dock ingen bestämd fram- och baksida utan monteras åt valfritt håll.
 • Montera och tryck ned bottenpackning mot marken och eventuell halvljusreflex. Enligt VGU krav 2015:086 skall både mitt- och sidoräcke utrustas med räckesreflektorer med maximalt 50 m stolpavstånd på alla vägar med VR ≥ 80 som saknar vägbelysning.

Wireutläggning

 • Wireutläggningen utgår alltid från ett ändankare. Fångstlinor monteras och ändebeslag valsas fast. Med hjälp av presshylsans bricka och mutter fästs sedan wireänden i ändankaret. Ta gärna hjälp av en tillfällig låsaxel, förslagsvis ett armeringsjärn eller liknande, för att hålla beslaget på plats under tiden stållinan läggs ut över hela vägräckesavsnittet. Låt fångstlinan ligga åt sidan medan resterande stållinor monteras.

Hydraulpress

Wireutläggning inleds vid ankare

 • I normalfallet så monteras en uppspänningspanel bestående av två beslag och en vantskruv ca 150 m från varje ändankare och däremellan löpande med ett avstånd på ca 300 m. Montera dessa uppspänningspaneler successivt under
  wireutläggningens gång.
 • Tänk på att få med så mycket slack som möjligt i stållinan under utläggning och passa in så att uppspänningspaneler inte riskerar att pressas mot stolpar vid uppspänning av räcket.
 • I takt med att linorna läggs ut så monteras också motsvarande monteringsdetaljer.

Uppspänningspanel (2 x beslag + vantskruv)

 • Vid räckesavsnittets slut kapas stållinan strax före ändankaret så att längden blir bra då presshylsan monterats på wiren. Dra ur så mycket slack som möjligt och kapa wiren, montera en fånglina och pressa på presshylsan. Fäst sedan hylsan i ändankaret med hjälp av bricka och mutter.
 • Mellan vardera stållina monteras en distans och mellan de två översta linorna placeras en rostfri bygel kring stolpen - olika SAFENCE-sytem kan skilja i de exakta detaljerna som monteras men installationen avslutas alltid vår blå hatt.
 • Eventuell helljusreflex monteras på toppen av stolpen istället för hatten - toppreflexen ersätter då kantstolpe. Enligt VGU krav 2015:086 skall helljusreflex monteras med in bördes avstånd av 50-100 m beroende på vägtyp och så tätt som 25 m vid särskilda situationer.

Räckesavsnittets avslut

Ändankare

SAFENCE med hel- & halvljusreflex


 Uppspänning och färdigställande

 • Stållineräcket spänns upp enligt en temperaturberoende uppspänningstabell.
 • Vi förser er med uppspänningsrapporter om så önskas.
 • Om produkten är CE-certifierad skall monterad produkt märkas enligt specifikation.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.