Mitt- & sidoräcke

Sidoräcket placeras på vägbanans sidoområde (i stödremsan). Mitträcket placeras mellan mötande trafik i mittremsan på en motorväg eller då avståndet till mötande trafik är litet, som t ex då en 13 m väg byggs om till en 2+1-väg. Mitträcket placeras antingen i bärlager eller i beläggning.

SAFENCE mitt- & sidoräcke finns med tre eller fyra stållinor. Vid tre linor är översta stållinan placerad på 670 mm höjd och vid fyra linor är översta stållinan placerad på 720 mm höjd. Räcket finns i kapacitetsklass H2, H1 samt N2 med varierande arbetsbredd.

CE-märkta SAFENCE-produkter finns tillgängliga med följande prestanda enligt EN1317:

check-square-o N2-A-W5 (3,4RCI-96)
check-square-o N2-A-W4 (3,4RCI-96)
check-square-o H1-A-W5 (4RCI-96)
check-square-o H2-A-W8 (4RCI-08)
check-square-o H2-A-W5 (BL-4-CI)
check-square-o L2/H2-A-W8 (3,4RC-17)

SAFENCE mitt- & sidoräcke monteras antingen med SAFENCE C-stolpe eller SAFENCE I-stolpe. Stolparna är framtagna för att fungera helt likvärdigt både när det gäller räckesfunktion samt monteringsgång, de skiljs enbart åt när det gäller profilberoende monteringsdetaljer.

 

C-profil

I-profil

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.