SAFENCE-produkter

Blue Systems levererar tre grundtyper av stållineräcke:

Generellt för samtliga stållineräcken är att de finns i olika kapacitetsklasser och arbetsbredder. Blue Systems har produkter som är testade för både europeiska EN 1317 och svenska slänträckestillägget TRVMB 350 samt amerikanska NCHRP 350 och MASH. Sedan 2011 kan vi erbjuda olika typer av CE-certifierade stållineräcken i enlighet med EN 1317-5.

Introduktion till "Om stållineräcke"

Grundläggande information om vägräcken samt stållineräcken generellt och vår produkt SAFENCE i synnerhet finns att finna under rubriken Om stållineräcke.

Där behandlas avsnitt om Standarder & krockprover, Rätt räcke på rätt plats, Stållineräckets funktion, Trafiksäkerhet, Ekonomi, Miljö samt Snö.

Mitträcke

 

Mitträcket placeras mellan mötande trafik i mittremsan på en motorväg eller då avståndet till mötande trafik är litet, som t ex då en 13 m väg byggs om till en 2+1-väg. Mitträcket placeras antingen i bärlager eller i asfalt. Mitträcket finns med tre eller fyra stållinor. Vid tre linor är översta stållinan placerad på 670 mm höjd och vid fyra linor är översta stållinan placerad på 720 mm höjd. Mitträcket finns i kapacitetsklass H2, H1 samt N2 med varierande arbetsbredd.

Läs mer i avsnittet "Mitt- & sidoräcke"

Sidoräcke

 

Sidoräcket placeras på vägbanans sidoområde (i stödremsan). Sidoräcket finns med tre eller fyra stållinor. Vid tre linor är översta stållinan placerad på 670 mm höjd och vid fyra linor är översta stållinan placerad på 720 mm höjd. Vårt sidoräcke finns i kapacitetsklass H2, H1 samt N2 med varierande arbetsbredd.

Läs mer i avsnittet "Mitt- & sidoräcke"

Slänträcke

 

Slänträcket är Blue Systems senaste produkt och placeras i slänt. Det är högt nog att hantera en bil som flyger ut över slänten och lågt nog att ta hand om en bil som följer släntens lutning.

Slänträcket finns i kapacitetsklass N2S och arbetsbredd W6 i enlighet med TRVMB 350.

Läs mer i avsnittet "Slänträcke"


Några av fördelarna med räcke placerat i slänt är:

  • Bättre utrymme för gående och cyklister.
  • Större utrymme för snö.
  • Enklare snöröjning av vägbanekant och kantlinje. Detta innebär att då snön smälter minskar risken att smältvatten rinner ut på vägbanan.
  • Mindre risk för skador p.g.a. påkörning av plog eller fordon.
  • Bättre med plats för bil som fått stopp.
  • Det krävs ingen breddning av stödremsan.
  • Mindre väggeffekt.
  • Estetiskt mer tilltalande utformning.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.