Standarder & krockprover

Standardiserade krockprover finns för att kunna redovisa och jämföra olika vägräckens egenskaper. I de flesta länder finns strikta krav på vilka standarder som skall följas för att få lov att placera en trafiksäkerhetsprodukt på den nationella marknaden. Över åren har två stora spår vuxit fram, den europeiska standardsamlingen EN 1317 alternativt de amerikanska NCHRP 350 samt MASH (Manual for Assessing Safety Hardware) som på sikt är tänkt att helt ersätta NCHRP 350. Generellt är det dessa standarder som följs runtom i hela världen, i vissa fall i kombination med andra nationella krav.

SAFENCE stållineräcken är testade, godkända och klassade enligt alla dessa tre standarder.

I Sverige följer vi uteslutande den europeiska EN 1317.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.