Kort om montage

Ladda hem generella monteringsanvisningar file-pdf-o här.

Montering av SAFENCE stållineräcke sker i enlighet med byggritning men kan behöva anpassas till förhållanden i verkligheten.

Montering steg-för-steg;


 Linjeföring.

 • Stållineräcket skall följa vägens geometriska form utan synlig knäck i varken horisontell eller vertikal riktning.

 

 Förankring.

 • SAFENCE stållineräcke skall förankras med en rejäl tyngd för att försäkra dess funktion, normalt används en nedgrävd stålkonstruktion som fylls med befintliga massor alternativt monteras ett prefabricerat, eller så platsgjuts ett, betongelement på 3-4 ton.

 

 Stolpfundament.

 • Samtliga SAFENCE stållineräcken går att montera utan stolpfundament, en längre stolpe slås då rakt ned i marken.
 • För att möjliggöra trafiköverledning och underlätta reparation så rekommenderas montage med stolpfundament i vägens mitt- och stödremsa.
 • SAFENCE stolpfundament anpassas till situation:

- Stålhylsa vid normalt montage i körbana/asfalt där ett hål kan slås rakt igenom körbanan.

- Betongcylinder vid normalt montage i stödremsa där ett hål kan slås rakt igenom remsan.

- Asfaltsinbäddad broplatta vid montage i körbana där inget hål kan slås.

- Ingjuten broplatta där en bultgrupp gjuts in i längsgående betongbalk.

 Stolpar.

 • Placera ut stolparna och justera eventuella avvikelser i höjd- och sidled.
 • Montera eventuella detaljer och reflexer som skall monteras under stållinorna.

 

 Wireutläggning.

 • Inleds alltid vid ett ankare. Normalt monteras en fånglina på varje wire.
 • För att underlätta uppspänning av räcket skall stållinan hållas så spänd som möjligt genom hela monteringen för att minimera slack i linan.
 • Normalt montera en ”uppspänningspanel” (en vantskruv och två beslag) ca 150 m från ändankare och med inbördes avstånd av ca 300 m. På detta vis garanteras korrekt uppspänning i linorna.
 • I takt med att linorna läggs ut så monteras också motsvarande monteringsdetaljer.

 

 Uppspänning.

 • Stållinorna spänns enligt en temperaturberoende tabell.
 • Vi levererar uppspänningsutrustning men kräver inte att montören använder just vår utrustning, det viktiga är att korrekt uppspänning kan garanteras.
 • Vi förser gärna montören med uppspänningsprotokoll för arkivering.

 

 Färdigställande.

 • När räcket är färdigmonterat och uppspänt så monteras vår blåa hatt och eventuella toppreflexer. Om produkten är CE-certifierad skall monterad produkt märkas enligt specifikation.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.